Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1969

Hájek M.:
Zpráva o pracovním semináři k metodologické problematice dějin slovenské sociologie [349]

M., Hájek. 1969. „Zpráva o pracovním semináři k metodologické problematice dějin slovenské sociologie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (3): 349-351

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz