Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1969

Porket J. L.:
Autorita - moc - vliv [304]

L., Porket J.. 1969. „Autorita - moc - vliv.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (3): 304-314

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz