Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1969

Freiová E.:
Výsledky sociologického výzkumu vysokoškolských studentů, posluchačů 1. ročníku. Část I: Nekteré aspekty vstupu na vysokou školu [267]

E., Freiová. 1969. „Výsledky sociologického výzkumu vysokoškolských studentů, posluchačů 1. ročníku. Část I: Nekteré aspekty vstupu na vysokou školu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (3): 267-283

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz