Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1969

Čech, V. - Jukl E.:
"Dělnická otázka" a počátky naší sociologie průmyslového podniku [284]

Čech, , V. - Jukl E.. 1969. „"Dělnická otázka" a počátky naší sociologie průmyslového podniku.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (3): 284-292

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz