Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1969

Langmeierová D.:
Samuel W. Bloom, The Doctor and His Patient [233]

D., Langmeierová. 1969. „Samuel W. Bloom, The Doctor and His Patient.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (2): 233-235

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz