Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1969

Lauber J.:
Jedna možnost aplikace markovských řetězců v empirických sociologických výzkumech [223]

J., Lauber. 1969. „Jedna možnost aplikace markovských řetězců v empirických sociologických výzkumech.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (2): 223-225

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz