Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1969

Starnovský B.:
Příspěvek k typologii vědeckých soustav [156]

B., Starnovský. 1969. „Příspěvek k typologii vědeckých soustav.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (2): 156-176

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz