Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2007

Czech issue

Content

Marek Skovajsa:
Editorial [279]

SOCIOLOGICAL RESEARCH

Tomáš Katrňák, Petr Mareš:
The Employed and the Unemployed in the Czech Labour Market between 1998 and 2004 [281]

Martin Lux, Petr Sunega:
The Effect of Housing Conditions on the Intended Labour Migration of the Czech Population [305]

František Kalvas, Martin Kreidl:
How Does the Content and Structure of Television News Affect the Perceived Importance of Issues among the Czech Public? [333]

SUMMARY ARTICLES

Vít Hloušek:
The Concept of Cleavages and the Issue of European Integration [361]

METHODOLOGY

Petr Soukup, Ladislav Rabušic:
Some Notes on the Obsession of the Czech Social Sciences with Statistical Significance [379]

ESSAYS

Zdeněk R. Nešpor:
Three-Quarters of a Century Ago: A Quantified Essay on Czech Sociological Journals in the Pre-Marxist Era and Today [397]

DISCUSSIONS

Marek Skovajsa:
Three-Quarters of a Century Later. Reply to an Overly Scalding Critique of Contemporary Czech Sociology [423]

PORTRAITS OF SOCIOLOGISTS

Miloslav Petrusek:
Jean Baudrillard’s Two-Step (1929–2007) [433]

SYMPOSIUM

Jiří Musil:
[An Opportunity Somewhat Wasted – Marek Loužek on Max Weber [439]

Miloslav Petrusek:
On the Reception of Max Weber’s Work in Central and Eastern Europe [446]

REVIEWS

Lenka Slepičková:
Hana Hašková (ed.), Petra Šalamounová, Hana Víznerová, Lenka Zamykalová: Fenomén bezdětnosti v sociologické a demografi cké perspektivě [456]

Zdeněk R. Nešpor:
Adela Kvasničková: Náboženstvo ako kolektívna pamäť. Prípad Slovenska a Čiech [459]

Dan Ryšavý:
Petra Rakušanová: Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? [462]

Marek Ženíšek:
Michal Kubát: Vývoj a proměny státního zřízení Polska ve 20. století. Institucionálně politická studie [464]

Marek Skovajsa:
Radim Marada (ed.): Dilemata občanské společnosti [466]

Jan Balon:
Niklas Luhmann: Sociální systémy. Nárys obecné teorie [469]

Miloslav Petrusek:
Chris Barker: Slovník kulturálních studií; Angela McRobbie: Aktuální témata kulturálních studií Chris Barker: Cultural Studies: Theory and Practice [472]

Michaela Kuzmová:
Neco Petkov Necov: Dějiny Vojvodova. Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku [475]

INFORMATION

Michael Voříšek:
XVI. světový sociologický kongres ISA [478]

Miloslav Petrusek:
Sociální spravedlnost na ruský způsob [480]

I. P. Rjazancev:
Všeruský sociologický kongres [482]

Petr Soukup:
Znovuobnovení sekce metod MČSS [483]

Petr Kaderka:
Etnometodologický workshop [485]

Jana Chaloupková, Jiří Vinopal:
Letní škola Metod a technik ECPR [488]

Natalie Simonová:
První mezinárodní letní škola empirického výzkumu ve vzdělávání v Bambergu [491]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz