Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1968

Sedláček J.:
Další hlasy v polské diskusi o sociologii [741]

J., Sedláček. 1968. „Další hlasy v polské diskusi o sociologii.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (6): 741-743

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz