Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1968

Zlomek S. - Štěpánko:vá O.:
B. J. Smulevič, Narodnoje zdorovje i socoologija [733]

O., Zlomek S. - Štěpánko:vá. 1968. „B. J. Smulevič, Narodnoje zdorovje i socoologija.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (6): 733-734

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz