Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1968

Obrdlíková J.:
Sociolog o dělnických radách [735]

J., Obrdlíková. 1968. „Sociolog o dělnických radách.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (6): 735-737

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz