Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1968

Alan J.:
Úvahy o pojmu funkce v sociologii [705]

J., Alan. 1968. „Úvahy o pojmu funkce v sociologii.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (6): 705-715

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz