Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1968

Pichňa J.:
Sociologické aspekty fluktuácie [650]

J., Pichňa. 1968. „Sociologické aspekty fluktuácie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (6): 650-657

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz