Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1968

Fergeová S.:
Sociální stratifikace v Maďarsku [682]

S., Fergeová. 1968. „Sociální stratifikace v Maďarsku.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (6): 682-693

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz