Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1968

Dědek J.:
Některá poučení z výzkumu postojů mezi vojáky základní služby [676]

J., Dědek. 1968. „Některá poučení z výzkumu postojů mezi vojáky základní služby.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (6): 676-681

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz