Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1968

Kolář J.:
Sociologie podniku [631]

J., Kolář. 1968. „Sociologie podniku.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (5): 631-631

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz