Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1968

Šilhanová L. - Freiová E.:
Významné jednání o mládeži [614]

E., Šilhanová L. - Freiová. 1968. „Významné jednání o mládeži.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (5): 614-616

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz