Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1968

Šafář Z.:
Metodologický seminář v Telči [619]

Z., Šafář. 1968. „Metodologický seminář v Telči.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (5): 619-619

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz