Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1968

Filipec J.:
Futurologie v Polsku [617]

J., Filipec. 1968. „Futurologie v Polsku.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (5): 617-617

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz