Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1968

Alan J. - Večerník J.:
Informace o disertacích ze sociologie [623]

J., Alan J. - Večerník. 1968. „Informace o disertacích ze sociologie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (5): 623-626

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz