Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1968

Záhora O.:
Pozoruhodný přínos jugoslávských teoretiků k problematice člo­věka a odcizení [583]

O., Záhora. 1968. „Pozoruhodný přínos jugoslávských teoretiků k problematice člo­věka a odcizení.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (5): 583-585

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz