Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1968

Richta R.:
Vědeckotechnická revoluce a alternativy moderní civilizace [523]

R., Richta. 1968. „Vědeckotechnická revoluce a alternativy moderní civilizace.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (5): 523-539

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz