Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1968

Schovanec J.:
První zkušenosti a poznatky z činnosti sociologa v závodě [518]

J., Schovanec. 1968. „První zkušenosti a poznatky z činnosti sociologa v závodě.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (4): 518

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz