Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1968

Vidláková O.:
Průzkum chat ve Švédsku [512]

O., Vidláková. 1968. „Průzkum chat ve Švédsku.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (4): 512-512

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz