Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1968

Nový L.:
65 let profesora Ludvíka Svobody [514]

L., Nový. 1968. „65 let profesora Ludvíka Svobody.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (4): 514-515

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz