Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1968

Jodl M. - Tošenovský L.:
Zpráva o poradě redakcí filosofických a sociologických časopisů socialistických zemí [502]

L., Jodl M. - Tošenovský. 1968. „Zpráva o poradě redakcí filosofických a sociologických časopisů socialistických zemí.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (4): 502-506

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz