Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1968

Hromádková A.:
Zpráva o konferenci "Sociologie inteligence" Brno, prosinec 1967 [499]

A., Hromádková. 1968. „Zpráva o konferenci "Sociologie inteligence" Brno, prosinec 1967.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (4): 499-501

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz