Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1968

Freiová E.:
Seminář sociologie mládeže v SSSR [513]

E., Freiová. 1968. „Seminář sociologie mládeže v SSSR.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (4): 513-513

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz