Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1968

Macků J.:
Nad druhým dílem Soudobé sociologie Jaroslava Klofáče a Vojtěcha Tlustého [487]

J., Macků. 1968. „Nad druhým dílem Soudobé sociologie Jaroslava Klofáče a Vojtěcha Tlustého.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (4): 487-489

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz