Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1968

Král J.:
Sorokinovo třídění sociologických teorií let 1925-1965 [481]

J., Král. 1968. „Sorokinovo třídění sociologických teorií let 1925-1965.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (4): 481-486

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz