Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1968

Krejčí J.:
Konstrukce a interpretace dotazníku jako metody průzkumu svě­tového názoru [467]

J., Krejčí. 1968. „Konstrukce a interpretace dotazníku jako metody průzkumu svě­tového názoru.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (4): 467-477

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz