Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1968

Kaláb M.:
K marxistickému pojetí sociologické metody [456]

M., Kaláb. 1968. „K marxistickému pojetí sociologické metody.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (4): 456-466

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz