Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1968

Freiová K. - Řehák J.:
Výzkum vysokoškolských studentů [478]

J., Freiová K. - Řehák. 1968. „Výzkum vysokoškolských studentů.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (4): 478-480

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz