Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1968

Machonin P. - Jungmann B.:
Vědeckotechnický pohyb a náš soudobý sociální systém [427]

B., Machonin P. - Jungmann. 1968. „Vědeckotechnický pohyb a náš soudobý sociální systém.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (4): 427-441

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz