Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1968

Reykowski J.:
Metodologiczne problemy psychologii wspólczesnej [113]

J., Reykowski. 1968. „Metodologiczne problemy psychologii wspólczesnej.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (1): 113-113

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz