Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1968

Raymond M. G.:
La politique pavillonaire [116]

G., Raymond M.. 1968. „La politique pavillonaire.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (1): 116-117

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz