Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1968

Dubská I.:
Věda a společnost v Evropě [91]

I., Dubská. 1968. „Věda a společnost v Evropě.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (1): 91-93

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz