Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1968

Krbec L.:
Sociologická analýza politických stran [81]

L., Krbec. 1968. „Sociologická analýza politických stran.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (1): 81-84

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz