Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1968

Kahuda F.:
O jedné metodě zjišťování vlivu sociálního prostředí na osobnost mladého člověka [61]

F., Kahuda. 1968. „O jedné metodě zjišťování vlivu sociálního prostředí na osobnost mladého člověka.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (1): 61-75

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz