Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1968

Adamec C.:
Zkušenost s použitím názorné pomůcky při výcviku tazatelek [76]

C., Adamec. 1968. „Zkušenost s použitím názorné pomůcky při výcviku tazatelek.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (1): 76-78

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz