Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1967

Petrusek M.:
K problematice sociální interakce, preference a distance ve výzkumu vertikální sociální diferenciace a mobility [749]

M., Petrusek. 1967. „K problematice sociální interakce, preference a distance ve výzkumu vertikální sociální diferenciace a mobility.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (6): 749-757

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz