Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1967

Machonin P. - Šafář Z. - Jungmann B. - Petrusek M.:
Sociologicko-statistické výběrové šetření vertikální sociální diferenciace a mobility obyvatelstva CSSR [670]

M., Machonin P. - Šafář Z. - Jungmann B. - Petrusek. 1967. „Sociologicko-statistické výběrové šetření vertikální sociální diferenciace a mobility obyvatelstva CSSR.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (6): 670-702

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz