Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1967

Machonin P. - Jungmann B.:
Výsledky předvýzkumu a oponentury projektu šetření [780]

B., Machonin P. - Jungmann. 1967. „Výsledky předvýzkumu a oponentury projektu šetření.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (6): 780-785

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz