Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1967

Jungmann B.:
Pracovně profesionální sektor ve výzkumu sociální diferenciace a mobility obyvatel ČSSR [703]

B., Jungmann. 1967. „Pracovně profesionální sektor ve výzkumu sociální diferenciace a mobility obyvatel ČSSR.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (6): 703-707

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz