Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Czech Sociological Review 6/1967

Czech issue

Content

Stati

Dziedzinská L.:
Sympozium o projektu výzkumu vertikální sociální diferen- ciace a mobility obyvatelstva ČSSR, Praha 6.-9. června 1967 [666]

Machonin P. - Šafář Z. - Jungmann B. - Petrusek M.:
Sociologicko-statistické výběrové šetření vertikální sociální diferenciace a mobility obyvatelstva CSSR [670]

Jungmann B.:
Pracovně profesionální sektor ve výzkumu sociální diferenciace a mobility obyvatel ČSSR [703]

Brokl L.:
K problematice politického systému [708]

Alan J.:
Vzdělání a kvalifikace v šetření vertikální diferenciace a mobility obyvatelstva ČSSR [722]

Večerník J.:
K problému sociologické interpretace životní úrovně [729]

Kapr J.:
Prestiž povolání [740]

Petrusek M.:
K problematice sociální interakce, preference a distance ve výzkumu vertikální sociální diferenciace a mobility [749]

Jungmann B.:
Zkoumání představ o sociálním rozvrstvení a sebeidentifikace ve výzkumu sociální diferenciace a mobility obyvatel ČSSR [758]

Fišerová V.:
Poznámky k šetřeni sociální diferenciace a mobility z hlediska problematiky rodiny a domácností [767]

Povolný F.:
Poznámky ke zkoumání některých aspektů sociální diferenciace a mobility z hlediska věku a generačních vztahů [771]

Andrle A.:
Geograficko-územní hlediska sociální a socioprofesionální stratifikace, struktury a mobility [775]

Vytlačil P.:
Výběr zpravodajů pro výzkum sociální diferenciace a mobility [778]

Machonin P. - Jungmann B.:
Výsledky předvýzkumu a oponentury projektu šetření [780]

Seznam otázek záznamového archu šetření sociální diferenciace a mobility [786]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz