Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1967

Žáček V.:
Z revolučných a politických polsko-slovenských stykov v dobe predmarcove] [660]

V., Žáček. 1967. „Z revolučných a politických polsko-slovenských stykov v dobe predmarcove].“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (5): 660

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz