Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1967

Mesthene E. G.:
An Experiment in Understanding [656]

G., Mesthene E.. 1967. „An Experiment in Understanding.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (5): 656-656

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz