Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1967

Hess F.:
Social Characteristics of Selection of Pupils for Secondary Schools [658]

F., Hess. 1967. „Social Characteristics of Selection of Pupils for Secondary Schools.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (5): 658-658

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz