Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1967

Dédijer St.:
The Science of Science: A Program and a Plea [655]

St., Dédijer. 1967. „The Science of Science: A Program and a Plea.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (5): 655-655

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz