Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1967

Kadlecová E.:
Sympozium na téma "Schöpfertum und Freiheit in einer humanen Gesellschaft" v Mariánských Lázních v dubnu 1967 [627]

E., Kadlecová. 1967. „Sympozium na téma "Schöpfertum und Freiheit in einer humanen Gesellschaft" v Mariánských Lázních v dubnu 1967.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (5): 627-629

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz